Framtidens manus skriver du idag

Introduktion till astrologins symboler
Delkurs 2 - personliga horoskop 
Övertorneå - 6 april 2019    

Det astrologiska språket är omfattande och på samma gång nyanserat. Symbolerna ger dig möjlighet att tänja perspektivet - att betrakta dig själv, dina vardagsrutiner och din omvärld från en ny vinkel där ingenting är statiskt eller konstant. Symbolspråket kan låna dig värdefulla nycklar på vägen till självkännedom - ge aha-upplevelser som både utmanar och inspirerar.

Vilka roller identifierar du dig oftast med och i vilka sammanhang känner du dig mest hemma?

Under denna kursdag  i symboltolkning fördjupar du dina kunskaper om de fyra elementen,zodiakens stjärntecken, solen, månen och Ascendentens placering i din egen horoskops karta.  Nu är det också dags att bekanta dig med de övriga planeternas symbolik och betydelse i mötet med omvärlden.

Vad innefattar en generationsinfluens och vad kan en sådan influens berätta när det kommer till dina möjligheter att växa och inspireras?

Den andra delkursen inleds med 3 online lektioner inför kursdagen i Övertorneå. Du arbetar som tidigare med ditt eget horoskop och undervisningen varvas med praktiska övningar -där du tränar dig i tolkandets konst och övar dig i att se samband mellan symbolerna i ditt horoskop och vardagen.

Välkommen till en inspirerande dag i Astrologins tecken.

Jeanette Wik 


För mer information om årets introduktionskurser kontakta mig här www.jeanettewik.com/kontakta-mig/

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Från idé till tydlig form - tiden är nu

Pionjäranda och nya mål