Inlägg

Visar inlägg från maj, 2018

Från idé till tydlig form - tiden är nu

Bild
Med Oxens tecken som inledande tema 15/5-13/6  motiveras du att  ge ett konkret uttryck för dina  idéer i mötet med din omgivning. På ett personligt plan kan det handla om att kliva fram på scenen i sammanhang som berör arbetet eller andra viktiga kreativa samverkansprocesser i vardagen. 
Nu kan det vara hög tid att presentera ett koncept eller en verksamhetsidé som du  har arbetat för att sammanställa under våren - ibland längre tid än så. Den norra mån-noden som befinner sig i Lejonets tecken fram till november 2018 motiverar att dig verka och vara från din innersta kärna i allt som du  gör, uttrycker eller formar .
Vad längtar du allra mest efter att uttrycka - i vilka sammanhang skulle dina idéer göra mest nytta och samtidigt ge inspiration för fortsatt växande och motivation?
Ge tid till att sortera bland tingens ordning  och organisera tiden till ditt förfogande vad gäller dina aktiviteter och åtaganden på schemat.  Tiden är nu och med Oxens tema i täten kan du nu ta ut en komp…