Omorganisera och skapa rum för tillväxt

Den aktuella måncykeln med Skorpionens tecken som inledande tema 18 november - 18 december ger dig möjlighet att gå till kärnan i olika processer och projekt som behöver omorganiseras, restaureras och renoveras. 

Ett arbete som även kan ske på ett inre känslomässigt och intellektuellt där du nu medvetet kan arbeta med granska dina egna attityder och tankemönster kring tingens ordning och din egen roll i den ordningen. Finns det rutiner och vanor som behöver förändras för att ge dig utrymmet att fortsätta växa?

Detta är definitivt en bra tid för rörelse ut ur stagnerade situationer och strukturer men det är väsentligt att färdas genom olika förändringsprocesser i ett lugnare tempo - det vill säga ge dig själv tiden att landa mellan olika aktiviteter och åtaganden innan du tar dig an nya projekt och samverkansprocesser.

Speciellt viktig blir tiden till reflektion när det gäller större vägval och långsiktiga avtal. Planeten Merkurius i en retrograd rörelse 3/12-23/12 speglar en tid för avslut och omstart men påminner dig om att allt behöver inte färdigställas eller klargöras under denna måncykel. Det finns tid att sortera, reflektera och knyta samman lösa trådar till en helhet - oavsett om det gäller en ombyggnation, en samverkansdialog eller något annat pågående projekt i vardagen. 


Under den kommande måncykeln avrundas  en 3 år lång tillväxtcykel när planeten Saturnus lämnar Skytten och rör sig in i Stenbockens tecken för tidsperioden december 2017 - december 2020. En övergång som för många kan spegla ett djupare skifte i perspektiv vad gäller riktning och motivation. 

Jupiter arketypen som under denna måncykel fortsätter sin resa  genom Skorpionens tecken förstärker möjligheten att kliva i en ny roll  vad gäller grupper och officiella åtaganden - eller helt enkelt landa på en ny plats i mötet med dig själv, dina drömmar och ideal.

Allt beror givetvis på var du befinner dig i vardagen och hur din personliga karta ser ut - men nu finns möjlighet att avrunda en process som varit i fokus under några år för att skapa utrymme för nystart, nya samarbeten och kreativa projekt när 2018 står i dörren.


Allt är möjligt och allt är nu!
© Jeanette Wik 2017Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Framtidens manus skriver du idag

Från idé till tydlig form - tiden är nu

Pionjäranda och nya mål