Landa i en större förståelse

Kära läsare!
Denna gång står vi inför två måncykler i rad med Lejonets tecken som inledande tema – en företeelse som inträffar när den första nymånen infaller i de första graderna av tecknet och den andra nymånen i de sista graderna av samma tecken.
Vi börjar med att betrakta den aktuella mån-perioden 23 juli-21 augusti som vi befinner oss i. Det är en blomstrande tid på många sätt som motiverar och inspirerar oss att vara centrerade i vår egen innersta kärna, hjärtat, och på samma gång fokuserade på det som vi längtar efter att skapa och forma i mötet med omvärlden. Detta är som oftast en mycket kreativ period då vi gärna utbyter nya och gamla idéer, skapar, bygger, reser, umgås och minglar. Samtidigt påminns vi om värdet av att landa mellan varven av aktiviteter för att titta på vår egen kompass genom vardagen.
Har du koll på riktningen vad gäller dina egna sanna behov och önskemål om tillväxt i nuet?  Överensstämmer dina idéer om utveckling och expansion med hjärtats väsentligheter?
Beroende på svaret kan du nu välja att göra kreativa och dynamiska förändringar som för dig till en ny plats i mötet med dig själv och din omgivning. Det gör tiden viktig ur flera perspektiv då du kan börja se synliga resultat av tidigare satsningar och arbete. På ett personligt plan kan det innebära en möjlighet att kliva fram och visa framfötterna (för att använda en välkänd metafor) i ett forum eller nätverk där du utgör en del av gruppen. Andra gånger kan det handla om att organisera ett arbete, en tillställning eller att leda grupprojekt, något som givetvis varierar i uttryck och omfattning beroende på hur det personliga horoskopet ser ut.

Men det är ännu inte tid för skörd. Saker och ting befinner sig fortfarande i en fas av tillväxt, omvandling och rörelse. Den kommande periodens månförmörkelse 7 augusti och solförmörkelse 21 augusti speglar en möjlighet att växla perspektiv vad gäller olika frågeställningar som du burit med dig en längre tid. Det kan handla om frågor som rör ditt arbete såväl som den egna plattformen i olika sammanhang.
Många gånger speglar mån- och solförmörkelser en tid av plötsliga vändningar och nya turer vad gäller det planerade schemat för perioden. Du får möjlighet att betrakta något i ett nytt ljus – se något från en ny synvinkel som innebär att du kan landa i en större förståelse och ett bredare helhetsperspektiv till en situation eller frågeställning. Det är en fin tid att knyta samman olika delar av ett projekt till en helhet – att komma igenom olika processer eller komma igång med något som väntat i kulisserna på att få ett konkret uttryck eller en form.
Med andra ord en spännande tid som motiverar dig att hålla fokus på de situationer, dialoger och kreativa processer som får ditt hjärta och sinne att engageras och inspireras. Var flexibel och var beredd att växa – allt är nu och scenen är din.
Allt gott och på återseende i augusti /
© Jeanette Wik 2017

Personligt månadshoroskop. Vad händer i  ditt eget stjärntecken under den aktuella måncykeln? Vilka planetinfluenser och aktiva transiter är i fokus? Nu kan du beställa ditt månadshoroskop här: www.jeanettewik.com/butiken 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Framtidens manus skriver du idag

Från idé till tydlig form - tiden är nu

Pionjäranda och nya mål