Reflektera och utveckla


Med Kräftans tecken som inledande tema denna måncykel 24/6- 23/7  motiveras vi att skapa ett vardagsschema som ska ge oss utrymmet att växla mellan officiella åtaganden, arbetsuppgifter och behovet av egen tid. För många kan detta vara en period för semester och en möjlighet att kliva av från marknadsplatsens centrum en stund för att  umgås tillsammans med släkt och vänner, på en plats och i ett sammanhang där vi känner oss hemma.  

Men den aktuella måncykelns tema handlar inte bara om ledighet, samvaro och reflektion - det är på samma gång en tid för nystart och blomstrande kreativitet. Vi rör oss in i en måncykel där vi kan välja att lägga grunden för nya byggnationer, projekt och samverkansprocesser. Planeten Uranus i en harmonisk vinkel till den norra mån-noden i Lejonets tecken förstärker tidsperiodens inneboende potential att börja på nytt i olika sammanhang - det är en tid för frigörande aha-upplevelser och plötsliga insikter som kan ta oss till en ny plats i mötet med oss själva och vår omgivning.  

Frågeställningar som fortfarande söker ett svar kan komma upp till ytan för diskussion igen i syftet att finna nya lösningar som stödjer alla parter i en pågående förändringsprocess. Med andra ord en spännande tid som motiverar oss att vara tydliga,sanna, hjärtliga, raka och konsekventa med det vill göra och längtar efter att skapa och forma - gemensamt eller på egen hand. Tiden är nu och framtidens manus skrivs idag. Oavsett om det handlar om trädgården, huset, samverkan som berör vår privata sfär eller arbetet så är tiden gynnsam för att inleda processer och sätta i gång en rörelse. 

Ge dig därför tidsutrymmet att fundera över hur du vill utveckla den plattform som du står på  i  olika sammanhang och låt idéer såväl  framtidsdrömmar blomstra. Utbyt erfarenheter tillsammans med nära och kära - lyssna, reflektera och var lyhörd till det som presenteras.  Planeten Saturnus på en samtidig resa färdas  genom Skyttens tecken ( och i en till synes bakåtgående rörelse - retrograd rörelse) stödjer dig i alla processer som handlar om att färdigställa och sammanställa olika delar av ett arbete, en resa eller ett projekt - för att använda en känd metafor "knyta samman lösa trådar till en helhet".

Det är en fin period för tillväxt på ett inre såväl som yttre plan - den aktuella måncykeln ger dig möjlighet att avrunda en tillväxtprocess för att med närvaro och engagemang  kunna kliva in i nya sammanhang under  hösten. Tillåt dig därför att inspireras i mötet med din omgivning, ge tid till att "bara vara" och landa där du befinner dig. I mötet med dig själv, dina sanna behov om tillväxt och förändring skapas nya förutsättningar att forma , bygga och att mötas. Allt är nu.

Trevlig midsommar!

Jeanette Wik © Ett rum för Astrologi 2017

Speglingar © Jeanette WikKommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Nymåne krönikorna upphör

Från idé till tydlig form - tiden är nu

Pionjäranda och nya mål