Ett holistiskt perspektiv

Så som vi betraktar vårt yttre jag i spegeln kan astrologin och det personliga horoskopet ge oss en möjlighet att spegla vår inre verklighet. Våra drömmar, ambitioner och ideal såväl som vår kreativa potential att omvandla och skapa nytt. Symbolerna kan hjälpa oss att betrakta vår egen roll i olika situationer från en ny vinkel och ett nytt perspektiv. Allt hör samman det förflutna, nuet och den framtid vars manus vi skriver på idag.Genom att nå insikt i våra egna mönster, vanor och attityder öppnas dörrar för nya medvetna val i mötet med vardagen och omvärlden.

Jag arbetar med symbolerna som plattform för samtal, coaching och kurser. Det finns olika varianter av horoskop och jag erbjuder samtal för enskilda och par.

Personliga horoskop

Det personliga karaktärshoroskopet är omfattande och på samma gång nyanserat. 
Det kan ge dig nya infallsvinklar till pågående skeenden och situationer i 
vardagens möten och dialoger. Horoskopet ger dig en inblick i vanor och attityder som 
formar din val här och nu. Vilka mönster ser ut att tillhöra gårdagen och hur kan du skifta fokus till nuet och dess nyskapande potential? Tolkningen baserar på ditt karaktärshoroskop och dess transiter - planetövergångar och progressioner. Du får en ökad inblick i de kreativa utmaningar som är aktuella och hur en pågående rörelse eller förändringsprocess kan öppna nya dörrar för tillväxt. Konsultationstid 2 timmar.  

Relationshoroskop

Ett relationshoroskop bygger på en jämförelse mellan två parters karaktärshoroskop. 
Denna konsultation erbjuder båda parter en djupare förståelse för de egna mönster, 
vanor och attityder som befinner sig i förgrunden när vi formar en relation.
Vad förväntar du dig av din nästa, din partner och dig själv? På vilket sätt kan ni komplettera varandra? Varje relation bär inom sig en egen tillväxtpotential som baseras på båda parters resurser och erfarenheter av livet - i din partner, kollega eller vän kan du spegla olika delar av dig själv. Relationshoroskopet kan därför ge dig en god inblick i hur du kan fortsätta utvecklas i relationen, självständigt och tillsammans.Konsultationstid 2.5-3 timmar.

Homeopati * Hälsa


God hälsa är inte bara frånvaro av sjukdomar utan omfattar även vårt känslomässiga, mentala och fysiska välbefinnande. Homeopatin utgår från organismens egen inneboende förmåga till självläkning och att denna kan stimuleras med mycket låga doser av en viss substans som adresserar hela symptombilden. Vid det första mötet ställer jag frågor kring aktuella symptom och många livsstilsfrågor som berör sömn, kost, motionsvanor och hälsotillståndet som helhet. Konsultationen är omfattande och valet av homeopatmedel baseras på en större bild där tankar, känslor och vår kropp samverkar. Första mötet varar ca 90 minuter.

Kontakta mig för mer information om homeopati eller personliga horoskop här:
E-post: Astrokonsult@outlook.com

Besöksadresser: 

Stockholm: Naprapatvärkstan
Varvsgatan 12, 117 29 

Piteå; Yogahuset
Prästgårdsgatan 11

Haparanda: HR Coaching Norr
Järnvägsgatan 19

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Bygg långsiktigt och hållbart

Pionjäranda och nya mål

Nymåne krönikorna upphör