Engagemang och närvaro

Kära läsare!
Nu startar ett nytt år med nya tillväxtmöjligheter och möten. Det astrologiska året 2016 bjuder oss många planetövergångar på stjärnhimlen - vi ser planeten Saturnus på genomresa i Skyttens tecken bilda dynamiska såväl som harmoniska vinklar till Neptunus, Jupiter och Uranus. Men vad
speglar dessa influenser till oss på ett personligt plan?

Beroende på vilka teman som betonas i vårt horoskop upplever några influenserna mer påtagligt och vardagsnära - andra har möjlighet att betrakta aktuella händelser och skeenden med en viss distans. Jag kommer i denna krönika titta närmare på Saturnus möte med Uranus som färdas genom
Väduren och Jupiter som reser genom Jungfruns tecken. På något plan kan vi alla oavsett när vi föddes på året spegla oss i de större transiter som sker i år och nu handlar det främst om att våga vara engagerad och närvarande i mötet med oss själva och vår omgivning.

Släpp gamla egostrukturer
Den dynamiska dansen mellan Saturnus och Jupiter ( juli15 - juni16 ) kan lyfta fram känslor av rastlöshet angående riktning och väg. Vi manas att våga släppa taget om vardagsroller och egostrukturer som tjänat oss väl men som idag - med handen på hjärtat tillhör gårdagen. Vår inre Saturnus princip talar om att skynda långsamt genom pågående förändringar och Jupiter aspekten motiverar oss att  kliva utanför komfortzonen och expandera vår plattform - våga vidga perspektivet och ta steget in i något nytt sammanhang, en ny plats eller kanske en ny grupp att samarbeta med. Tillsammans och genom respektive tecken speglar dynamiken en möjlighet att kasta  loss från situationer och processer som har stagnerat - för att i en allt större utsträckning lägga fokus på de områden som ger oss möjlighet att fortsätta växa.

                                                                    Photo by Nika Omberg © Bajkalsjön

Livet en konstant rörelse
Den överraskande och nyskapande Uranusprincipen som precis klivit ut ur den dynamiska dansen med Pluto (2012-2015) fortsätter att motivera oss till nya kreativa dialoger och processer i vardagen. Vi påminns om att livet är en konstant rörelse och att inget i tillvaron är ett färdigskrivet blad -
framtidens manus skrivs idag.  Involverad i en harmonisk vinkel till Saturnus 2016-2018 bygger vi broar mellan gårdagens erfarenheter och morgondagens möjligheter. Vi inspireras att ge uttryck för våra ideal och drömmar i mötet med vår nästa och leva vår egen sanning samtidigt som vi påminns om vara ödmjuka inför livet och lyhörda till vår omgivning.

                                                                       
Vaket och engagerat
Vet vi vart vi är på väg är detta en tid då vi med fördel bygger vidare på den plattform vi har lagt grunden för tidigare. Har vi frågeställningar om riktningen är detta en fin tid att vända oss inåt för svaren vi söker. I vilken omfattning vi förändrar och skapar nytt beror först och främst på vårt eget här och nu. Med stöd av de högre idealen speglade genom Neptunus, Saturnus, Jupiter och Uranus rörelse genom zodiaken kan vi välja att expandera med  hjärtat och förnuftet som ett team - vaket, engagerat, närvarande och långsiktigt.
 
Allt gott på resan genom 2016
Vi ses! 
© Jeanette Wik
                                                                                        2016 © Jeanette Wik

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Framtidens manus skriver du idag

Från idé till tydlig form - tiden är nu

Pionjäranda och nya mål