Framtidens manus skrivs idag

Hjärtats väsentligheter- lyssna inåt
Med Skorpionens tecken som inledande tema denna måncykel 11 november -11 december motiveras vi att gå djupare in i frågeställningar som fortfarande söker ett svar. Saker och ting som legat under ytan i olika sammanhang kan återaktiveras och lyftas fram för dialog och debatt. Vi påminns om värdet av tålamod med processer som tar tid att mogna innan de kan bära frukt och att släppa taget om behovet av att få rätt eller det sista ordet i en dynamisk situation eller förändringsprocess. Vad är mest väsentligt att svara till i varje given situation? Denna frågeställning återkommer vid ett flertal tillfällen under  perioden och kan ses i ett större samhällsperspektiv såväl som till vår egen privata sfär och vardag.
Gemensamt ansvar - förvalta och bygg hållbart
Med Skorpionens tema i fokus motiveras vi att bygga hållbart för framtiden, tänka långsiktigt för kommande generationer och ta ett större gemensamt ansvar för våra resurser och tillgångar som även innefattar naturen och jorden där vi alla verkar och bor. Att förvalta är tidsperiodens ledord och att göra det på ett sätt som skapar en sund tillväxt och utveckling är den röda tråden.


Att släppa gårdagen - var ärlig gentemot dig själv
Nu motiveras vi att vara kärleksfulla och ärliga med oss själva, vår nästa och vår egen riktning genom vardagens åtaganden och möten. Hur går vi vidare och på vilket sätt kan vi fortsätta att skapa, utvecklas och att samarbeta? Det är en fin period att avrunda processer, projekt och dialoger som har stagnerat och landa i nuet. Var befinner vi oss i förhållande till våra sanna ideal och drömmar? Det är en bra tid att skapa urskiljning bland tingens ordning, granska, sortera och släppa taget om vanor och attityder som tillhör gårdagen. Framtidens manus skrivs idag – vart vill du gå, vad vill du skapa och med vem vill du samverka?  Allt är möjligt och allt är nu - Uranus genom Väduren 2011-2019 © Ett rum för Astrologi

Lyssna till hela krönikan under rubriken Astrologi just nu

                                                                                                                Photoby©Jeanette Wik

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Framtidens manus skriver du idag

Från idé till tydlig form - tiden är nu

Pionjäranda och nya mål