Ett skifte i perspektiv banar väg

Den andra delen av måncykeln 25/11-11/12 inleds med fullmåne i det rörliga Tvillingarnas tecken - öppna dialoger och klar kommunikation är nyckelorden. Tidigare frågeställningar som fortfarande söker ett svar kan göra sig påminda och vår önskan att tala klarspråk kan skapa engagerande och lärorika diskussioner. Minns att varje mynt har två sidor - min sanning behöver inte var din och vice versa. Nu manas vi att vara vakna, lyhörda och alerta till det som presenteras framför oss i vardagen för att urskilja vad som är väsentligt att svara till - bli medvetna om eller ta ett större ansvar för.

Ett skifte i perspektiv, en kortare resa, ett möte kan ge oss möjligheten att betrakta en situation från en ny synvinkel. Våga växla perspektiv och var lyhörd till nyanserna i dialogen till omvärlden kollegorna, familjen, vännerna - i mötet med vår nästa växer vi i medvetenhet om oss själva och vår omgivning. Nya idéer och tankegångar inspirerar och vi manas att våga gå utanför den tidigare komfortzonen av rutiner och vanor för att fortsätta röras, engageras och inspireras. 

Solens samtida resa genom Skyttens tecken och eldelementet påminner oss om värdet av att vara sann våra ideal och drömmar - vad längtar vi allra mest efter att skapa och ge uttryck för? Med vem vill vi samverka och i vilket sammanhang? Perioden är gynnsam för att avsluta tidigare projekt, avrunda gårdagens verksamhetsprocesser för att sedan vända blicken till den nyskapande potentialen som alltid finns tillgänglig för oss här och nu. 

Önskar er en fortsatt fin måncykel!
Jeanette Wik © Ett rum för Astrologi 2015

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Framtidens manus skriver du idag

Från idé till tydlig form - tiden är nu

Pionjäranda och nya mål