Inlägg

Visar inlägg från november, 2015

Ett skifte i perspektiv banar väg

Bild
Den andra delen av måncykeln 25/11-11/12 inleds med fullmåne i det rörliga Tvillingarnas tecken - öppna dialoger och klar kommunikation är nyckelorden. Tidigare frågeställningar som fortfarande söker ett svar kan göra sig påminda och vår önskan att tala klarspråk kan skapa engagerande och lärorika diskussioner. Minns att varje mynt har två sidor - min sanning behöver inte var din och vice versa. Nu manas vi att vara vakna, lyhörda och alerta till det som presenteras framför oss i vardagen för att urskilja vad som är väsentligt att svara till - bli medvetna om eller ta ett större ansvar för.

Ett skifte i perspektiv, en kortare resa, ett möte kan ge oss möjligheten att betrakta en situation från en ny synvinkel. Våga växla perspektiv och var lyhörd till nyanserna i dialogen till omvärlden kollegorna, familjen, vännerna - i mötet med vår nästa växer vi i medvetenhet om oss själva och vår omgivning. Nya idéer och tankegångar inspirerar och vi manas att våga gå utanför den tidig…

New moon in scorpio

Bild
Dear readers!

The new mooncycle initiated in Scorpio 11/11-11/12 motivates us to go deeper into issues that are still seeking an answer - shared responsibilities, honesty towards our self and our ideals, dreams and  heartessentials are the leading keys through out the period. We are encouraged to feel the things which is needed to be felt in response to everyday living and choices we have made. The scorpio energy is intense and very often challenging us to move outside our own comfortzone in order to grow and let go of old habits, attitudes that belongs to yesterday.

This is a perfect time for introspection and at the same a time to act and move past old patterns towards the transforming potential in the now. The screenplay of our future is written today - were do we want to go from here, what do we want to create for ourselves and for generations to come ( in a longterm perspective) and with whom do we want to interact?

We are motivated to be present, loving and honest towards oursel…

Framtidens manus skrivs idag

Bild
Hjärtats väsentligheter- lyssna inåt
Med Skorpionens tecken som inledande tema denna måncykel 11 november -11 december motiveras vi att gå djupare in i frågeställningar som fortfarande söker ett svar. Saker och ting som legat under ytan i olika sammanhang kan återaktiveras och lyftas fram för dialog och debatt. Vi påminns om värdet av tålamod med processer som tar tid att mogna innan de kan bära frukt och att släppa taget om behovet av att få rätt eller det sista ordet i en dynamisk situation eller förändringsprocess. Vad är mest väsentligt att svara till i varje given situation? Denna frågeställning återkommer vid ett flertal tillfällen under  perioden och kan ses i ett större samhällsperspektiv såväl som till vår egen privata sfär och vardag.
Gemensamt ansvar - förvalta och bygg hållbart
Med Skorpionens tema i fokus motiveras vi att bygga hållbart för framtiden, tänka långsiktigt för kommande generationer och ta ett större gemensamt ansvar för våra resurser och tillgångar som även…