Nymåne i Jungfruns tecken

Hej kära läsare!

Nu kliver vi in i en rörlig period som motiverar oss att vara flexibla och alerta vad
gäller vårt planerade schema för den kommande månaden. Med Jungfruns tema i täten
den aktuella måncykeln 13 september - 13 oktober motiveras vi att sortera och organisera
våra timmar förfogande - att skapa ett vardagsschema som håller hela vägen under hösten
och som ger oss utrymme att växla mellan yttre åtaganden, aktiviteter, arbetsuppgifter och
behovet av egen tid.

Arbete och tjänande i fokus
Planeten Jupiter på en samtida resa genom jordelementet och Jungfruns tecken förstärker
vikten av att skynda långsamt genom olika förändringsprocesser i vardagen - det mesta vi
företar oss behöver fylla någon praktisk nytta och funktion. Vi vill se konkreta resultat av
tidigare engagemang, arbete och kan känna oss otåliga med processer som inte rör sig i den
takt vi själva skulle önska. Frågeställningar som berör vårt arbete och tjänande hamnar i fokus; Hur ser vår arbetssituation ut - tillåter det rådande klimatet och arbetsuppgifterna en fortsatt tillväxt?


Partiell solförmörkelse - ett skifte i perspektiv
Den aktuella måncykeln inleds med en delvis - partiell solförmörkelse. Från ett symbol
perspektiv ger det oss möjligheten att gå till kärnan i varje given situation för svaren vi söker. Att släppa taget om gårdagens vanor och rutiner för att öppna dörren för nya aktiviteter, tillväxtprocesser och projekt. Är vi på rätt plats i ordningen kan det vara dags att expandera den rådande plattformen - att anta kreativa utmaningar som ger oss möjlighet att utveckla den aktuella arbetssituation. Andra gånger kan det handla om att börja om på nytt - att ta ut en helt ny kompassriktning som tar oss till en annan plats och gruppkonstellation där vi kan använda våra samlade erfarenheter i ett nytt sammanhang.

Balans i vardagen 
Med jordelementet och Jungfruns tema i fokus motiveras vi att skapa en balans mellan yttre och inre liv, mellan olika åtaganden, förväntningar på prestation och behovet av egen tid. Perioden presenterar möjligheter att landa i en rörlig tid - ger oss ett utrymme till reflektion och urskiljning i för oss viktiga frågeställningar, Vad är mest väsentligt att svara till här och nu? En tid att våga vara lyhörd och närvarande i mötet med oss själva och vår omvärld - att lyssna aktivt och sträva efter lösningar och överenskommelser som skapar förutsättningar och tillväxt för alla involverade parter i varje given situation.

Jag önskar er en fortsatt fin måncykel.
Allt gott!
© Jeanette Wik

Lyssna till den aktuella krönikan under rubriken; Astrologi just nu

                                                                    Med solen i fokus © Jeanette Wik 2015

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Framtidens manus skriver du idag

Från idé till tydlig form - tiden är nu

Pionjäranda och nya mål