Inlägg

Visar inlägg från april, 2015

Tid att bygga, skapa och ge form

Bild
Den nya måncykeln 18 april-18 maj för med sig en kombination av eld och jordelementet
till vår vardagstillvaro. Vädurens tecken inleder perioden med engagemang, drivkraft
och vilja till att skapa nytt och pionjärlikt. En intensiv start som åtföljs av solens ingång
i Oxens tecken den 20 april -21 maj som påminner oss om att våga landa mitt i en
pågående förändringsprocess , för att hinna med oss själva efter vägen, våra
åtaganden och vår omvärld.

Oxens tema i förgrunden manar oss att gå lite djupare in i olika frågeställningar som
berör våra egna värderingar. Hur ser dessa ut?  Vad värderar jag mest? Väduren som
inleder måncykeln stärker behovet av få göra vår röst hörd i olika sammanhang, samtidigt
som jordtecknet Oxen påtalar vikten av att vara lyhörda och beredda att lyssna till vår
nästa. Att skynda långsamt, skapa en stabil plattform och sträva efter lösningar som fler
kan ta del av inkluderat oss själva.

En spännande tid som alltid och den kraftfulla kombinationen av eld och jord…