På gång i Haparanda

Astrologi i vardagen
Att tänka utanför boxen 

Det astrologiska symbolspråket är rikt och nyanserat. Det personliga
horoskopet kan ge oss en ökad inblick i vanor, tankemönster och attityder
som formar våra val här och nu. Precis som vi brukar betrakta vårt yttre jag i
spegeln ger horoskopet oss möjlighet att spegla vår inre verklighet, våra
resurser, aktuell dynamik och kreativa potential.

Symbolerna kan hjälpa oss att betrakta vardagens situationer och händelser
från ett nytt perspektiv, en ny vinkel. Öppna dörrar för insikter som motiverar
oss att vara och verka friare i mötet med omvärlden. Att tänka utanför boxen,
bortom invanda tankemönster och system för att fortsätta växa och utvecklas.

Under denna introduktionsdag i Astrologins symboler bekantar vi oss med
de fyra elementen, zodiakens tolv stjärntecken, solen och månens symbolik.
Alla deltagarna arbetar med sin egen horoskopskarta. Undervisningen varvas
med praktiska övningar där vi tränar oss i tolkandets konst. Vi reflekterar och
drar paralleller mellan symbolerna i vår egen horoskopskarta och vardagens
frågeställningar, möten och dialoger.

Varmt välkommen till Astrologins inspirerande symbolvärld!
©Jeanette Wik

Material: Kompendium och horoskop
Kurshandledare: Jeanette Wik

Plats: Folkets Hus, Åkergatan 1, Haparanda
Datum: 10 maj - 2015
Tid:10.00-17.30
Förkunskaper: Inga
Pris :1200 kr inkl .moms
Ingår: Kompendium och horoskop
samt lättare förtäring: te, kaffe och fika
Ta med: Papper och penna för egna anteckningar

För mer information och kursanmälan:
Epost: roomforastrology@gmail.com

                                                   

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Pionjäranda och nya mål

Nymåne krönikorna upphör

Från idé till tydlig form - tiden är nu