Inlägg

Visar inlägg från februari, 2015

På gång i Haparanda

Bild
Astrologi i vardagen
Att tänka utanför boxen 

Det astrologiska symbolspråket är rikt och nyanserat. Det personliga
horoskopet kan ge oss en ökad inblick i vanor, tankemönster och attityder
som formar våra val här och nu. Precis som vi brukar betrakta vårt yttre jag i
spegeln ger horoskopet oss möjlighet att spegla vår inre verklighet, våra
resurser, aktuell dynamik och kreativa potential.

Symbolerna kan hjälpa oss att betrakta vardagens situationer och händelser
från ett nytt perspektiv, en ny vinkel. Öppna dörrar för insikter som motiverar
oss att vara och verka friare i mötet med omvärlden. Att tänka utanför boxen,
bortom invanda tankemönster och system för att fortsätta växa och utvecklas.

Under denna introduktionsdag i Astrologins symboler bekantar vi oss med
de fyra elementen, zodiakens tolv stjärntecken, solen och månens symbolik.
Alla deltagarna arbetar med sin egen horoskopskarta. Undervisningen varvas
med praktiska övningar där vi tränar oss i tolkandets konst. Vi reflekterar …