Inlägg

Visar inlägg från januari, 2011

Nymåne i Stenbockens tecken

Bild
Den nya måncykeln som inleds i Stenbockens tecken den 4/1 –3/2 ger oss ökade möjligheter att spegla detta tema inom oss såväl
som i vardagens dialoger .

Med Stenbocken i förgrunden motiveras vi till praktisk och
funktionell formgivning .
Att ge en tydlig struktur till våra ideer , tankar och visioner
i mötet med världen.
Det är en tid då vi ofta arbetar lite extra för att nå uppsatta mål
och vi vill gärna se att våra ansträngningar producerar ett
nöjsamt resultat .
Vi motiveras att i allt högre grad förstå "syfte och mening" med
olika växt och avtals processer i vår vardag .

Begreppen ansvar och ledarskap betonas under denna period
Våra frågeställningar handlar ofta om "hur "vi kan förbättra
situationer och dialoger med omvärlden och vår nästa.
Vi kan manas att sätta ned foten (bokstavligt och bildligt )för att
bli tydliga angående vår egen väg och riktning i olika sammanhang .

Att aktivt verka för en balans mellan vår önskan att vara till lags ,
leva upp till andras förväntni…