Nymåne i skorpionens tecken

Den nya måncykeln som initieras i skorpionens tecken 6/11-5/12 ger oss möjlighet
att spegla detta tema inom oss och i mötet med omvärlden. 

Med skorpiones tema i förgrunden motiveras vi att
 förstå mening och syfte
med olika pågående situationer,skeenden och processer .
Vi manas att se igenom illusioner och gå till "kärnan" i aktuella frågeställningar.
Att våga släppa taget , "kontrollen "och våga känna det som finns att känna
i varje given situation.
För att från denna utgångspunkt ges ett utrymme att nå större klarhet

i sakens och situationens sanna natur .
Med ökad klarsyn kan vi aktivt verka för att konstruktivt förändra och förnya de
strukturer , system och dialoger som stagnerat i sin form.


Under denna period balanserar vi olikheter och motsatser på flera nivåer .
Det är en tid då vi söker förstå och förena olika värderingssystem och synsätt .
För att genom denna insikt , i medvetenhet och respekt kunna bruka våra gemensamma
resurser och tillgångar till förmån för hela gruppens välgång och växt.
Sett i ett större samhällsperspektiv såväl som till de grupper vi ingår i till vardags.

På ett personligt plan innebär det ofta att vi väljer att omorganisera uppgifter och
åtaganden i vardagen för att ges mer utrymme att röras ,växa och engageras
i mötet med omvärlden och vår nästa .
Det är en period då vi avslutar tidigare initierade projekt för att kunna påbörja
nya kreativa växt processer , resor och projekt i formen.


Uranus och Jupiters samtida resa genom fiskarna under den aktuella måncykeln
förstärker vatten elementets dynamik i våra vardags dialoger , och med det vikten av
att vara lyhörd till våra egna och vår nästas känslor , drömmar och ideal .
Vi utmanas att släppa taget om känslomässiga vanor ,mönster och attityder som
vi vuxit ifrån och som ej speglar vår vision och ide av idag .
Genom att släppa taget om de strukturer som tillhör gårdagen ges vi möjlighet
att bli medvetet närvarande i nuet .
Med en ökad närvaro i formen blir det  lättare för oss att urskilja , sortera och 

aktivt verka för skapandet av en gemensam kärleksfull "ordning" bland
vardags tingens ordning…

Jeanette Wik 2010-11-03

 
 
 
 
 
 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Framtidens manus skriver du idag

Från idé till tydlig form - tiden är nu

Pionjäranda och nya mål