Uranus och Jupiter genom fiskarnas tecken

En tid för formgivning av drömmar ,visioner och ideal .

Efter en kortare visit i Vädurens tecken denna sommar gör

planeten Uranus en avslutande resa genom fiskarnas tecken .
Denna färd initierades i mars 2003 och går nu mot sitt slut i mars 2011
då planeten fortsätter sin resa in i väduren .
I år (2010 )har Uranus fått sällskap på resan av en annan gigant
på stjärnhimlen , planeten Jupiter.
Planeternas gemensamma resa genom fiskarna pågår till januari 2011 .

Vad kan denna avslutande och parallella rörelse spegla till oss på ett personligt plan ?

Vi börjar med att belysa planeternas individuella symbolik:
Jupiter speglar vår önskan att växa i mötet med nya platser,kunskaper och människor .
Dess symbolik kopplas ofta samman med läraren som undervisar och
med eleven som vill lära.

Uranus belyser en djupare och till en början ofta omedveten önskan om
att förnya ,förändra till förmån för vårt högre jags önskan om växt och rörelse i formen .
Dess energi upplevs många gånger som "plötslig" och manar oss att våga kasta loss
från mönster och vanor som stagnerat i sitt uttryck.

Tillsammans bildar de båda en dynamisk energi kombination som speglar vårt behov av
rörelse och förändring vad gäller våra tidigare sätt att arbeta ,verka och tjäna i vardagen.
Det finns en önskan om att skapa nytt , att ge en ny form och struktur till drömmar,
ideer och visioner i mötet med världen.
Både på ett individuellt plan såväl som i olika gruppsammanhang


I fiskarnas tid ges vi utrymmet att omfamna våra drömmar, känslor och ideal.
I mötet med våra känslor växer vi i medvetenhet och närvaro .
Det blir lättare att urskilja och sortera vad som är väsentligt för oss
att svara an på .
Vilka drömmar är mina egna att ansvara för och vilka är våra gemensamma ?


Nu presenteras ofta möjligheter att röras in i nya verksamhetsområden som
bättre speglar vår tanke , vision och ide av idag.
På ett personligt plan kan det innebära att vi väljer att gå in i arbets roller ,
situationer och grupper där vi upplever att vi får mer-utrymme att växa med nya
uppgifter och åtaganden .

Planeternas gemensamma resa genom fiskarnas tecken under den aktuella
tidsperioden speglar möjligheter att kasta loss från känslomässiga strukturer ,
vanor och attityder som vi vuxit ifrån .
Att våga röras in i nya riktningar , genom tidvis okända vatten för
att nå farvatten ( fiskarnas tema) där vi känner oss "hemma" .
En färd som inledningsvis kan överraska och skaka om (Uranus ), men
som på sikt för oss närmare formgivandet av våra drömmar,visioner och ideal .
En resa som engagerar , berör oss på djupet och ger oss utrymmet
att fortsätta växa , skapa och uppleva allt som är …

Jeanette Wik 2010-10-27

Kommentarer

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Framtidens manus skriver du idag

Från idé till tydlig form - tiden är nu

Pionjäranda och nya mål