Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2010

Nymåne i lejonets tecken

Bild
Den nya måncykeln som initierades i lejonets tecken (den 10/8 och pågår till den 8/9 )
ger oss en möjlighet att spegla lejonets tema och arketyp inom oss själva .
Detta tecken tillhör eldelementet vilket ofta förstärker "eldinslaget " i våra
vardags bestyr och dialoger .
Det finns ett större behov av att få ge form och ett konkret uttryck till våra
kreativa idéer i mötet med omvärlden .

Den dynamiska transiten mellan Saturnus i Vågens tecken och Pluto i Stenbockens
(som når sin högaktiva kulmen under perioden 13/8 - 30/8)hjälper oss att
släppa taget om strukturer , vanor och rutiner som stagnerat i sin form .
På ett personlig plan kan det handla om att vilja färdigställa tidigare initierade
projekt för att få ett mer- utrymme till ny starter och ny formgivning .
Detta kan vara en tålamods krävande period som manar oss till eftertanke inför
beslut och val situationer .
Behovet av att förändra och förnya till förmån för hjärtats röst är betonad och
det kan kännas utmanande att behöva …