Inlägg

Bild
Hej! Nu har vi klivit in i den andra delen av måncykeln som startade den 26/11 och som avrundas den 26/12. Med eldelementet i förgrunden och Jupiter i en harmonisk vinkel till Uranus under perioden finns ett fokus på NYSKAPANDE, tillväxt och rörelse. Du motiveras att vara flexibel i tanke och uttryck - beredd att (ändra det planerade schemat om så behövs) växa, utmanas och inspireras. Samtidigt är detta en period som sätter FOKUS på din egen kompassriktning här, NU och inför 2020 - i vilka sammanhang känner du dig mest bekväm och i vilka situationer upplever du att du har stagnerat? Saturnus och Pluto två av himlavalvets giganter som möts i Stenbocken i januari 2020 ( jag kommer att berätta mer om detta tema kommande månkrönika) stödjer dig i alla processer som handlar om kliva fram på din egen scen i vardagen, utveckla den plattformen du står på och kanske axla nya uppgifter som får dig att växa, utmanas men också mogna med ansvaret.


Det är med andra ord en mycket utvecklande om än in…

Framtidens manus skriver du idag

Bild
Introduktion till astrologins symboler
Delkurs 2 - personliga horoskop 
Övertorneå - 6 april 2019 

Det astrologiska språket är omfattande och på samma gång nyanserat. Symbolerna ger dig möjlighet att tänja perspektivet - att betrakta dig själv, dina vardagsrutiner och din omvärld från en ny vinkel där ingenting är statiskt eller konstant. Symbolspråket kan låna dig värdefulla nycklar på vägen till självkännedom - ge aha-upplevelser som både utmanar och inspirerar.

Vilka roller identifierar du dig oftast med och i vilka sammanhang känner du dig mest hemma?

Under denna kursdag  i symboltolkning fördjupar du dina kunskaper om de fyra elementen,zodiakens stjärntecken, solen, månen och Ascendentens placering i din egen horoskops karta.  Nu är det också dags att bekanta dig med de övriga planeternas symbolik och betydelse i mötet med omvärlden.

Vad innefattar en generationsinfluens och vad kan en sådan influens berätta när det kommer till dina möjligheter att växa och inspireras?

Den andra delku…

Från idé till tydlig form - tiden är nu

Bild
Med Oxens tecken som inledande tema 15/5-13/6  motiveras du att  ge ett konkret uttryck för dina  idéer i mötet med din omgivning. På ett personligt plan kan det handla om att kliva fram på scenen i sammanhang som berör arbetet eller andra viktiga kreativa samverkansprocesser i vardagen. 
Nu kan det vara hög tid att presentera ett koncept eller en verksamhetsidé som du  har arbetat för att sammanställa under våren - ibland längre tid än så. Den norra mån-noden som befinner sig i Lejonets tecken fram till november 2018 motiverar att dig verka och vara från din innersta kärna i allt som du  gör, uttrycker eller formar .
Vad längtar du allra mest efter att uttrycka - i vilka sammanhang skulle dina idéer göra mest nytta och samtidigt ge inspiration för fortsatt växande och motivation?
Ge tid till att sortera bland tingens ordning  och organisera tiden till ditt förfogande vad gäller dina aktiviteter och åtaganden på schemat.  Tiden är nu och med Oxens tema i täten kan du nu ta ut en komp…

Pionjäranda och nya mål

Bild
Våren är på gång och den aktuella måncykeln 16 april - 15 maj  som inleds i Vädurens tecken presenterar en möjlighet att vända blad och påbörja en ny tillväxtperiod i flera sammanhang. Med eldelementet ( Väduren) i täten ges möjligheten att ta ut en ny färdriktning eller att bjuda in ett nytt element i vardagen som öppnar dörren för nya perspektiv och upplevelser.
Planeten Merkurius som nu vänder i sin omloppsbana och börjar röra sig direkt efter flera veckor i en till synes bakåtgående resa ( retrograd rörelse) speglar en tid för nystart, nya idéer och nya mål i sikte.
Nu kan du välja att ta på dig pionjärens glasögon, ta ett steg utanför komfortzonen av vanor och rutiner och tillåta dig inspireras av nya projekt och kreativa processer i din egen vardag.  Avrunda det som väntar på att färdigställas och ställ in kompassen - detta är en fin period att så frön för framtiden.
Tiden är nu och scenen är din /
2018 © Jeanette Wik
Måncykler & astrologi på Soundcloud  Lyssna till det aktue…